Taallessen aan kinderen

SpaanIt geeft sinds vijf jaar Spaanse en Italiaanse taallessen aan kinderen. Via de Spaanse School in Amsterdam, kinderdagverblijf Pom Pom in Alkmaar en Heiloo en als workshop via de buitenschoolse opvang. Daarnaast wordt er privéles aan kinderen thuis gegeven. Ook heeft SpaanIt de nodige ervaring met taalcoaching aan kinderen vanaf twee jaar tot ongeveer 16 jaar. Bij de allerjongsten, op een crèche of buitenschoolse opvang, leren de kinderen op een creatieve en op spelenderwijs de basisbeginselen van de tweede taal. Ouders kunnen SpaanIt ook als taalcoach inhuren voor privéles aan de kinderen thuis. Taalcoaching aan de wat oudere kinderen kan zowel groepsgewijs als privé.

Taallessen aan kinderen

Kleine kinderen

Kleine kinderen zijn (nog) heel ontvankelijk voor taal. Daardoor leren ze heel makkelijk een tweede taal. Ze leren door te luisteren en door het na te doen. Volwassenen die een tweede of vreemde taal leren, maken in hun hersenen altijd eerst een vertaalslag via de moedertaal. Kleine kinderen slaan die vertaalslag in de hersenen over. De tweede taal krijgt meteen een ‘eigen plek’ in de hersenen. Dat heeft positieve gevolgen voor de uitspraak. Door op jonge leeftijd met de tweede taal te beginnen, kunnen kinderen dichter bij het niveau van een native speaker komen.

Met de taallessen aan kinderen op de crèche of naschoolse opvang wordt desgewenst aangesloten op de thema’s van de vaste docent / leidster. Hiervoor maakt SpaanIt haar eigen materialen met knutselwerk, plaatjes, video’s, liedjes, posters, en handpoppen die bij het thema passen. Door op een speelse manier met het thema bezig te zijn, waarbij de verschillende zintuigen worden gebruikt, en door herhaling, maken de kinderen zich nieuwe woorden, getallen en kleuren eigen. SpaanIt organiseert ook open taallessen voor de ouders om te ervaren hoe hun kinderen les krijgen.

Kinderen op de basisschool

Bij taallessen aan kinderen die naar de basisschool gaan, wordt gebruik gemaakt van geluid en film. Er worden spelletjes gedaan en geknutseld. De moeilijkheidsgraad wordt bepaald door hun leeftijd. Kinderen leren bijvoorbeeld hun uiterlijk te omschrijven in het Spaans of Italiaans (maskers van karton), of spelen het spel, ‘Wie ben ik?’.

Tweetalige opvoeding: kinderen in de klas
Tweetalig opvoeden: grammatica

Oudere kinderen en bijles

Oudere kinderen die al naar de middelbare school gaan, krijgen tijdens de taallessen veel verschillende input door gerichte opdrachten, gezelschapsspelletjes en beweging (in groepen en per twee). Als de coaching binnen een school wordt gegeven, wordt het bestaande programma gevolgd.
SpaanIt ondersteunt kinderen die Spaans of Italiaans als eindexamenvak hebben met bijles.

Ze delen hun ervaring met SpaanIt